DOZORNÁ RADA

Ing. Anna Budayová

Tel.:          +421-42-44 09 102
Fax:         +421-42-44 34 252
E-mail:    budayova@evpu.sk


JUDr. Igor Vranka, LLM

Tel.:         
+421-42-44 09 102


Ing. Jozef Filip

Tel.:        +421-42-44 09 120
Tel.:        +421-42-44 09 244
E-mail:   filip@evpu.sk
 

 

CMS RoskaSoft